Privacy beleid

Deze website wordt beheerd door Alfabest bvba, met maatschappelijke zetel te Achterdries 39, 9860 Oosterzele. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@alfabest.be.


1. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer


Alfabest vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van Alfabest aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan Alfabest verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over Alfabest, haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, o.m. ontvangst van nieuwsbrief, kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal Alfabest ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.


U garandeert dat de gegevens die u aan Alfabest meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Alfabest mee te delen. Alfabest kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.


2. Verwerking van persoonsgegevensAlfabest verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist.

Alfabest zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Kennisgeving (zie verder artikel 3). Als Alfabest uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

De persoonsgegevens die Alfabest verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van Alfabest, of bepaalde personen of entiteiten waarmee Alfabest een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.3. Doel van de verwerking


Alfabest verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten, voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten.


U kunt het Alfabest ook laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt.
Op elk moment kan u de persoonsgegevens die Alfabest over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten corrigeren of verwijderen. Om gebruik te maken van deze rechten stuurt u een e-mail met als bijlage een kopie van uw identiteitskaart naar info@Alfabest.be of een brief met voormelde bijlage naar het hierboven vermelde postadres van Alfabest t.a.v. de klantendienst.4. Gebruik van cookies


Tijdens uw bezoek aan deze site kunnen er zogenaamde cookies gebruikt worden. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen.

U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van uw harde schijf verwijderen.

Ook kunnen er door Alfabest cookies worden geplaatst op de websites louter voor onderzoeks- en statistische doeleinden. Daarbij wordt in het kader van mediaonderzoek gebruikersinformatie verzameld op volledig anonieme basis. Zo verzamelt bijvoorbeeld Google Analytics telkens je de site van Alfabest bezoekt met behulp van een cookie informatie via de pagina’s die je raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor). Meer informatie en up to date resultaten van deze studie vind je op de Google Analytics website.

5. Update van deze privacyverklaring


Alfabest zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.